Technische beheer

Klachten en storingen
 
Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een diensten, personen of verstoringen van functioneel wonen en gebreken aan de woning die onder de verantwoordelijkheid vallen van de verhuurder. Gedacht moet worden aan uitgevoerd onderhoud, uitvoerende bedrijven van onderhoudswerkzaamheden en algemene zaken die de functie van wonen beïnvloeden.
 
Een storing is een gebeurtenis waardoor de werking van een technisch installatiedeel afwijkt van de beoogde werking, zonder dat daarbij sprake is van opzet, dan wel calamiteit. Gedacht moet worden uitval van verwarming, warmwater, elektra, e.d..
 
Algemeen geldt:
Kleine reparaties zijn voor rekening van de huurder, grote reparaties en groot onderhoud zijn voor rekening van de verhuurder.
Kleine reparaties moet de huurder gemakkelijk zelf kunnen uitvoeren. En ze mogen weinig kosten met zich mee brengen. Zo niet, dan is de reparatie alsnog voor rekening van de verhuurder.
Inbouwapparatuur van keukens wordt doorgaans aangemerkt als onroerende aanhorigheid van de woning. Die inbouwapparatuur wordt dan met de woning verhuurd door de verhuurder. Reparaties zijn voor rekening van de verhuurder.
De huurder moet de verhuurder toegang tot de huurwoning geven, zodat de verhuurder het onderhoud of de reparatie kan uitvoeren.
De huurder zorgt voor reparaties van schade die zelf zijn veroorzaakt. Als de verhuurder ook de kleine en dagelijkse reparaties verricht, mag de verhuurder de kosten hiervan aan de huurder doorberekenen.
 
Procedure bij storingen

Het onderhoud aan CV-ketels is ondergebracht bij Blijderveen Installatieservice.
Storingen kunnen rechtstreeks gemeld worden op:
0481-350454  of  06-12226585

Uitgangspunt bij het bepalen van de onderhoudsverantwoordelijkheid geldt de demarcatielijst.
 
Procedure bij klachten
 
Procedure bij klachten
 
Demarcatielijst onderhoud